KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ VỚI MỘT NGƯỜI LUÔN BIẾT CỐ GẮNG

Bí quyết là:

1. Hiểu khách hàng
2. Xuất hiện trước mặt khách hàng
3. Áp dụng funnel
4. Upsell, downsell, cross sell
5. Email marketing

Proteus course funnel

Huda Web funnel

Smarthome funnel

Electric cabinet funnel

Ech Khoe funnel

Khách không mua hàng của mình vì khách không thấy mình. Họ không biết mình đang bán thứ họ cần mua. Và họ sẽ mua hàng của người bán tốt nhất trong số những người đầu tiên mà họ nhìn thấy hoặc tìm thấy.

Một số web về thể thao bạn nên xem:
https://goodfit.vn

Một số sản phẩm bạn nên viết bài:
  1. Dây nhảy thể dục
  2. Túi chạy bộ